Шкільне методичне об'єднання класних керівників початкових класів
Керівник ШМК

Ткаченко Альвіна Юріївна

вчитель початкових класів


Робота нашої кафедриПлан роботи ШМК 

класних керівників початкових класів

на 2018-2019 н.р.Обласний науково-методичний проект:

«Освітні стратегії соціалізації особливості громадянського суспільства»

Міська наукова методична проблема:

«Соціалізація  особистості в сучасному освітньому просторі»

Науково-методична проблема школи:

«Забезпечення особистісного розвитку дитини, підвищення рівня її соціалізації

та адаптації до життя у громадянському суспільстві шляхом удосконалення

навчально-виховного процесу на засадах гуманної педагогіки»

Науково-методична проблема методичної комісії

вчителів початкових класів

«Забезпечення соціалізації особистості молодшого школяра в умовах сучасного    громадянського суспільства»

 

Мета методичного об’єднання

·        виявити і розвивати творчий потенціал особистості педагога;

·    створити належні умови для постійного професійного зростання вчителів, їх загальної і духовної культури;

·   удосконалення методичної майстерності вчителя, спроможного компетентно виховувати в учнів національну свідомість як запоруку соціалізації особистості молодшого школяра в сучасних умовах розвитку суспільства.

Основні завдання методичного об’єднання:

·  формування фахової компетентності педагогів щодо психолого – педагогічного проектування навчально-виховної роботи;

·   навчити осмислювати особистий рівень професійної компетентності, розроблювати моделі індивідуального маршруту формування професійної майстерності;

·       формування потреби педагогів в інноваційній діяльності;

·  формування професійної компетентності конкурентноспроможного вчителя, його світоглядні орієнтації, виробляти власну філософію життєдіяльності, самоідентифікації та самореалізації в кожній із сфер суспільного життя;

·      реалізація нового обласного науково-методичного проекту з одночасним пошуком технологій втілення його в навчально-виховний процес;

·       розвиток творчих можливостей педагогів в умінні самостійно конструювати власну діяльність, орієнтуватися в інформаційному просторі, використовуючи набуті знання на практиці;

·       виявлення, узагальнення й поширення педагогічного досвіду.

 

План   роботи шкільної методичної комісії вчителів

початкових класів на 2018-2019 н.р.

1 засідання (вересень )

ЗМІСТ

ВІДПОВІДАЛЬНІ

1.

Визначити пріоритетні напрямки роботи ШМК вчителів початкової школи на 2018-2019 н.р.

Ткаченко А.Ю.

2.

Ознайомлення з наказами

Ткаченко А.Ю.

3.

Обговорення  навчальних програм, критеріїв оцінювання

навчальних досягнень учнів початкових класів спеціальної

загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції

(для дітей із ЗПР) , нових вимог щодо ведення класного

журналу в 1-4 кл. загальноосвітніх навчальних закладах.

Про підготовку календарних планів на 2018-2019 н.р.

Члени методичної комісії

4.

Ознайомлення з реформою в освіті « Що з 1 вересня змінюється для першокласників?»

Петриченко Т.М.

5.

Про використання робочих зошитів у початковій школі.

Білобровка З.І.

6.

Розглянути нові нормативно правові документи, що є актуальними в новому навчальному році

Парган С.М.

7.

Розподіл обов'язків між членами методичної комісії

Члени методичної комісії

8.

Про оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 2-го класу у 2018-2019 навчальному уроці.

Манжосова Т.В.

9.

Про вимоги до педагогічного колективу щодо дотримання єдиного орфографічного режиму.

Ткаченко А.Ю.

                        

2 ЗАСІДАННЯ (листопад )

 

ЗМІСТ

ВІДПОВІДАЛЬНІ

1.

Роль вчителя та практичного психолога у шкільній адаптації учнів

Психолог

2.

Адаптування першоласників до навчально-виховного процесу: формування повноцінної навчальної мотивації

Десять кроків до навчання

Петриченко Т.М.

3.

Створення ситуації успіху Розвиток успішної особистості через ключові компетентності.

 

Неплях Н.П.

4.

Інформація про атестацію вчителів

Ткаченко А.Ю.

5.

Психолого-педагогічні аспекти формування навичок письма молодших школярів. Розвиток дрібної моторики – шлях до каліграфічного письма.

Зубкова Т.В.

6

 

Проведення аукціону педагогічних ідей  Творчі завдання як засіб формування інтелектуальної культури молодших школярів.

 

Члени методичної комісії

 

3 ЗАСІДАННЯ ( січень )

 

1.

Визначити стратегічні напрямки покращення професійної компетенції вчителів Психолого-педагогічний практикум"Впровадження інтегрованого навчання , як засобу формування цілісної картини світу і підвищення пізнавального інтересу учнів"

Члени методичної          комісії

2.

Підготовка та організація проведення державної

підсумкової атестації в 4 класах.

Білобровка З.І.

Божук С.М.

Пачко О.М.

3.

Моніторинг навчальних досягнень учнів початкової школи за І семестр у контексті їх особистісного росту.

Ткаченко А.Ю.

4.

Яким має бути сучасний урок, як найперспективніша форма організації пізнавальної діяльності учнів

Неплях Н.П.

5.

Підсумки міжатестаційного періоду вчителів,що атестуються

Члени методичної комісії

6.

Розвиток творчих здібностей молодшого школяра, як успішної соціалізації

Хозяйонок В.В.

7.

Обмін досвідом, думками. Відвідування та обговорення відкритих уроків та виховних заходів вчителів, які атестуються.

Члени методичної комісії

 

  4 ЗАСІДАННЯ ( березень )

 

1.

Робота  педагогічної майстерні «Соціалізація особистості

учнів на засадах гуманної педагогіки».

Члени методичної комісії

2.

Творчий звіт  вчителів, які атестуються

Ткаченко А.Ю.

3.

Підготовка підсумкових контрольних  робіт для учнів 2 – 4 класів.

Члени методичної комісії

4.

Професійно проведений урок – шлях до якості знань учнів. Особливості інтегрованого уроку.

Божук С.М.

5.

Студія «Педагогічні відкриття». Звіти вчителів про самоосвітню діяльність.

Члени  методичної комісії

6.

Підготовка та організація щодо проведення ДПА в 4-х класах.

Білобровка З.І.

Божук С.М.

Пачко О.М.

 

Завдання на наступне засідання :

 

·         вчителям 4 класу ретельно опрацювати Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти;

·         вчителям початкової школи підготувати звіти про самоосвітню діяльність;

·         активізувати роботу над удосконаленням навичок каліграфічного письма;

·         підсумки роботи за рік. 

5 ЗАСІДАННЯ ( ТРАВЕНЬ)

 

1.

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з основ наук за підсумками ДПА.

Білобровка З.І.

Божук С.М.  Пачко О.М.

2.

Підсумки роботи ШМК вчителів початкових класів.

Ткачено А.Ю.

3.

Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи МО на наступний навчальний рік

Члени методичної комісії

4.

Аналіз перевірки техніки читання в 2-4 класах.

Білобровка З.І.

5.

Моніторинг навчальних досягнень учнів початкової школи за рік.

Ткаченко А.Ю.

6.

Роль МО у вдосконаленні педмайстерності вчителів.

Члени методичної комісії

7.

Про організацію і проведення навчальних екскурсій

Ткаченко А.Ю.

8.

Про підсумки виконання навчальних планів і програм

Ткаченко А.Ю.

        Засідання ШМК