Барвінчаста калина й парламент

Всім бажають і щастя й добра

Ми  - активна і творча команда

Гордість школи і наша душа

В нашій школі все дуже чудово

Чути гомін, робота кипить

Рідну школу свою ми прославимо

 Хай повсюди ця слава летить.
Президент

ДШО "Країна дитячих мрій" 

Якушева Лариса

9-Б клас


Організація діяльності учнівського самоврядування

 

у Криворізькій загальноосвітній школі-інтернаті

І-ІІ ступенів №1

Дитяче шкільне об’єднання «Країна дитячих мрій» - це добровільна організація, яка об’єднує учнів 5-9 класів Криворізької загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 1 і має на меті створення умов для розкриття, розвитку та реалізації соціального, творчого і лідерського потенціалу дітей та учнівської молоді, здобуття ними досвіду конструктивної соціальної діяльності; виховання громадянина з високою демократичною культурою.  Діє ДШО з 01 вересня 2002 року.

Гасло нашої організації: «Самі вирішили, самі зробили і самі відповідаємо».

 ДШО «Країна дитячих мрій» має свою символіку: прапор, герб, гімн, краватки, які вирізняють громадян країни з поміж учасників інших дитячих об’єднань  району.

«Країну дитячих мрій» населяють дванадцять міст – це 5–9 класи школи . За формою правління наша Країна є президентсько–парламентською республікою .

З 14 жовтня 2010 року в складі «Країна дитячих мрій» розпочало діяльність козацьке товариство маленьких друзів, учнів 04 класів, «Червона калина».

Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загальношкільну (Країна) і класну (міста) – з чітким взаємозв'язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільними, тобто перші підпорядковуються останнім.

Законодавчим органом ДШО є З’їзд міст, який збирається два рази на рік (на початку і в кінці навчального року). З’їзд має повноваження обирати систему самоврядування та її органи, приймати програми життєдіяльності та закони колективного життя, давати оцінку роботі дитячого об’єднання, лідерів самоврядування, розглядати питання членства в колективі та інші важливі проблеми життя  «Країни дитячих мрій».

Спікером З’їзду міст виступає президент ДШО, який на початку навчального року виносить на затвердження учнівської громади план діяльності учнівського самоврядування на навчальний рік, а в кінці року звітує про виконання плану і діяльність організації в цілому.

Виконавчими органами є Палата мерів міст, на чолі із президентом ДШО, та Парламент, який очолює прем’єр-міністр.

Парламент збирається не рідше одного разу на місяць, є осередком активності, ініціативи та творчості, на меті діяльності якого стоїть планування програм, різноманітних проектів та формування оргкомітетів кожного окремого заходу, в залежності від його спрямування. До Парламенту входять прем’єр-міністр та шість міністрів, які очолюють наступні міністерства: освіти, культури, спорту, правопорядку, праці та екології, інформації.

Міністерства скликаються на засідання в разі необхідності, ці збори не є регламентованими і залежать від обставин.

Засідання Палати мерів відбуваються не менше двох раз на місяць і мають на меті вирішення поточних питань, відповідають за реалізацію запланованих програм та проектів. Є комунікативною ланкою між містами, де голос кожного окремого міста буде почуто.

Парламент та Палата мерів тісно співпрацюють між собою, в разі необхідності проводять спільні засідання. Звітують про свої здобутки перед президентом ДШО.

Президент ДШО «Країна дитячих мрій» обирається один раз на два роки шляхом голосування учнів 5-9 класів. Для роз’яснення поняття та механізму виборів в цілому в школі розроблено та проведено проект-гру «Вибори президента – 2017».

Діяльність ДШО регулюється Статутом та положеннями, прийнятими З’їздом міст і рішеннями, які видаються Парламентом та Палатою мерів міст.

Висвітленням подій шкільного життя займаються редакційні колегії міст ДШО, кожен клас випускає власну газету. Дитяче шкільне об'єднання "Країна дитячих мрій" має свою сторінку у соціальній мережі Facebook, де систематично розміщуються дописи про події, що відбуваються в закладі. Наше дитяче об’єднання також є постійним дописувачем в групах «Спілка активних дітей "НАДІЯ" м. Кривий Ріг», «Міська асоціація дитячих об’єднань м. Кривий Ріг» на Facebook.

З метою формування досвіду громадянської поведінки у лідерів ДШО «Країна дитячих мрій», їх соціалізації, в закладі організовано діяльність «Школи лідера».

Під час занять Школи підлітки  знайомляться з теоретичними основами та принципами лідерства, розвивають навички самоаналізу організаторських здібностей та своїх нереалізованих можливостей. Завдяки спрямуванню учнів на вдосконалення своєї особистості, розвитку лідерської позиції, у них формуються навички співпраці в команді, стимулюється творча і соціальної активність та ініціативність.

За ініціативи лідерів ДШО «Країна дитячих мрій» у закладі вже другий рік розробляється довготривалий проект «Школа моєї мрії». Він покликаний об’єднати зусилля учнівського та педагогічного колективів, батьківської громади для створення оптимального сучасного освітнього простору в стінах нашої школи. Проект є багатовекторним і охоплює різні аспекти шкільного життя, але основним його напрямком є соціалізація підростаючого покоління, підготовка його до творення власної долі, до відповідальності за власне життя.

«Країна дитячих мрій» підтримує зв’язки зі Спілкою активних дітей «Надія» Металургійного району та всіма об’єднаннями шкіл, що діють у районі. Ми є активними учасниками міських лідерських проектів, ініційованих міською асоціацією дитячих об’єднань. Лідери ДШО співпрацюють з багатьма громадськими організаціями в різноманітних напрямках.


ПЛАН РОБОТИ

дитячого шкільного об’єднання «Країна дитячих мрій»

Криворізької загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 1

на 2018/2019 навчальний рік

 

Зміст роботи

Термін виконання

Місце проведення

Відповідальні

Організаційно-методична робота

1.1

Систематизувати організаційно-методичну документацію ДШО «Країна дитячих мрій» за

2018/2019н.р.

Серпень 2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор

1.2

Підготувати та оформити регламентуючі документи ДШО на 2018/2019 н.р.

Серпень 2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор

1.3

Оформити наочність з метою висвітлення роботи та результатів діяльності ДШО

Серпень

Вересень,

 2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор

1.4

Планування роботи ДШО «Країна дитячих мрій»

Травень-

Вересень,

 2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, лідери ДШО

1.5

Організація чергування учнів по школі (6 – 9 класи)

до 03.09.

2018 р.

 

КЗШІ № 1

Ст. вихов., пед.-орг., лідери ДШО

Робота з активом

2.1

Проведення засідань Ради мерів міст

Щосереди

КЗШІ № 1

Педагог-організатор,

Палата мерів міст

2.2

Заняття № 1 «Привіт, друже!»

П ідготувати і провести засідання лідерів школи, з метою оновлення основного складу виконавчого органу ДШО.

05.09.

2018 р.

 

КЗШІ № 1

Педагог-організатор,

шкільний Парламент

2.3

З’їзд регіонів ДШО «Країна дитячих мрій». Звітні збори

12.09. 2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор,

шкільний Парламент

2.4

Заняття № 2  «Якості лідера»

Тренінг

24.10.

2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор,

шкільний Парламент

2.5

Діалог-студія «Школа моєї мрії»

тема: «Школа в інформатизованому суспільстві»

28.11.

2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор,

шкільний Парламент

2.6

Заняття № 3 «Розуміти та поважати інших»  Тренінг

 

24.12.

2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор,

шкільний Парламент

2.7

Засідання шкільного Парламенту з теми «Моніторинг участі регіонів ДШО «Країна дитячих мрій»  у загальношкільних, районних та міських виховних заходах за І семестр 2018/2019 н.р.»

16.01

2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор,

шкільний Парламент

 

 

2.8

Заняття № 4 «Емблема лідерства» Тренінг

30.01

2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор,

шкільний Парламент

2.9

Заняття № 5 «Здібний організатор»

Тренінг

06.02.

2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор;

шкільний Парламент

2.10

Заняття № 6 «Як вести за собою»

Тренінг

20.03.

2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор,

шкільний Парламент

2.11

Заняття № 7 «Презентація себе»

Тренінг

10.04.

2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор,

шкільний Парламент

2.12

Засідання шкільного Парламенту з теми «Підсумки роботи органів учнівського самоврядування КЗШІ № 1  за ІІ семестр 2018/2019 н.р.»

15.05

2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор;

шкільний Парламент

Культурно-масова робота

3.1

Свято першого дзвоника.

Перший урок «Я люблю свою Україну»

03.09.

2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор,

Мін. культури

3.2

Відкриття Спартакіади (1-9 класи)

07.09.

2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Мін. спорту

3.3

Заходи до Міжнародного дня Миру (1-9 класи)

Заходи до Дня Партизанської Слави

21.09.

2018 р.

21.09.

2018 р.

КЗШІ № 1

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство культури

3.4

Святкові заходи до Дня вчителя (1-9 класи)

05.10.

2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство культури

3.5

Заходи до Дня громадян похилого віку та Дня ветерана: «Милосердя в нашому житті» (1 – 9 класи)

01-05.10.

2018 р.

 

КЗШІ № 1

3.6

Заходи до Дня козацтва:

Ігровий експрес «Ми веселі козачата»

 (1-4 класи)

11.10.

2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор,

Міністерство культури, Міністарство спорту

3.7

Заходи до Дня козацтва:

Розважально – пізнавальна програма «Козацький гарт» (5 – 9 класи)

10.10.

2018 р.

КЗШІ № 1

3.8

Заходи до Дня української писемності та мови

05-09.11.

2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор,

Міністерство освіти

3.9

Загальношкільнийй конкурс «Школа має талант» (1-9 класи)

14, 15.11.

2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство культури

3.10

Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів (1-9 класи)

20-23.11.

2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство інформації

3.11

Заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля»

25.11-10.12.

2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство інформації

3.12

Діалог-студія «Школа моєї мрії»

Тема: «Школа в інформатизованому суспільстві» (6-9 класи)

28.11.

2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, шкільний Парламент

3.13

Конкурс «Зимове мереживо» (прикрашання школи) (1-9 класи)

Грудень

2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство культури

3.14

Заходи до Дня Збройних сил України

(1-9 класи)

06.12. 2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство культури

3.15

Спільні заходи з Недільною християнською школою храма св.Онуфрія до Дня святого Миколая (1-9 класи)

12-19.12. 2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство культури

3.16

Підготовка та проведення свят Новорічно – Різдвяного циклу

(1-9 класи)

12-28.12.

2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство культури

3.17

Фестиваль новорічних зустрічей «В колі друзів» (запрошення воїнів АТО)

(1-9 класи)

19.12. 2018 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство культури

3.18

Заходи до Дня Соборності  та Свободи України

(1-9 класи)

22.01.

2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство інформації

3.19

Заходи до Дня пам’яті героїв Крут

(5-9 класи)

29.01.

2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство інформації

3.20

Розважально-ігрова програма до Дня спонтанного прояву доброти (1-4 класи)

13.02.

2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство культури

3.21

Святкування Дня Святого Валентина «Мелодія двох сердець» (5-9 класи)

14.02

2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство культури

3.22

Загальношкільне свято « Її величність – жінка» (1-9 класи)

07.03.

2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство культури

3.23

Операція «Первоцвіт – 2019»

(1-9 класи)

01-15.03. 2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство екології

3.24

Спільні заходи з Недільною християнською школою храма св.Онуфрія до Великодніх свят

(1-9 класи)

22-29.04. 2019 р.

 

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство культури

3.25

Конкурс великодніх писанок

(1-9 класи)

 

 

25.04. 2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство культури

3.26

Заходи до Дня памяті жертв аварії на ЧАЕС (1-9 класи)

26.04.

2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство екології

3.27

Заходи до Дня Перемоги (1-9 класи)

06-08.05. 2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство культури

3.28

Закриття шкільної Спартакіади (1-9 класи)

23.05

2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство спорту

3.29

Загальношкільне свято «Сузір’я талантів - 2019» (1-9 класи)

29.05.

2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, Міністерство культури

3.30

Свято Останнього Дзвоника

(1-9 класи)

31.05.

2019 р.

КЗШІ № 1

Педагог-організатор, шкільний Парламент