ПЛАН

дослідно-експериментальної роботи педагогічного колективу

КЗШІ І-ІІ ступенів №1 за темою

«Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі» на 2018-2019 навчальний рік

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України   від 30.06.2016 № 722 «Про розширення бази для проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі» колектив Криворізької загальноосвітньої  школі-інтернату І-ІІ ступенів №1 планує таку роботу на  ІІІ (формувальному) етапі:

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

за виконання

Термін виконання

Очікувані результати

1.

Впровадження моніторингових досліджень з перевірки ефективності впровадження теоретичної моделі в педагогічну практику

Заступник директора з НВР  Мостова М.Є.;

Практичний психолог Сущенко С.О.;

педагогічний колектив

2018-2019

н. рік

Виявлення проблемних аспектів та визначення й корегування рівня ефективності впровадження теоретичної моделі в педагогічну практику

2.

Впровадження та використання в освітньому процесі навчально-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Заступник директора з НВР  Мостова М.Є.;

Практичний психолог Сущенко С.О.;

педагогічний колектив

Протягом 2018 -2020рр.

Підвищення рівня підготовленості

адміністрації, учителів, психологів до використання навчально-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи

3.

Практичне застосування та перевірка побудованої моделі

психологічного та педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі

Заступник директора з НВР  Мостова М.Є.;

Практичний психолог Сущенко С.О.;

педагогічний колектив

Протягом 2018 -2020рр.

Забезпечення позитивного освітнього результату

4.

Продовжити роботи :

- імідж-студії педагогів;

- семінарів-практикумів;

- круглого столу та впровадити на постійній основі в освітній процес проведення бінарних та інтегрованих уроків з метою підвищення рівня профпідготовки педагогічних працівників на засадах гуманної педагогіки

Заступник директора з НВР  Мостова М.Є.;

Практичний психолог Сущенко С.О.;

педагогічний колектив

 

Протягом 2018 -2020рр.

Підвищення  зацікавленості в реалізації власних освітніх ідей та проектів на засадах гуманної педагогіки

5.

Створення банку  карток індивідуального розвитку учнів, сходинок самооцінювання

Заступник директора з НВР  Мостова М.Є.;

Практичний психолог Сущенко С.О.

Протягом 2018 -2020рр.

Продуктивний обмін досвідом в системі «Педагоги – батьки – діти»

6.

Створення шкільної програми духовно-морального виховання учнів

Заступник директора з НВР  Мостова М.Є.;

педагогічний колектив

Протягом 2018 -2020рр.

Шкільна програма духовно-морального виховання учнів

7.

Розроблення системи трудового виховання учнів у початковій, середній та старшій школі

Заступники директора з НВР  Мостова М.Є., Паровенко Н.Е.;

педагогічний колектив

Протягом 2018 -2020рр.

Модель системи трудового виховання учнів у початковій, середній та старшій школі

8.

Апробація освітнього курсу  «Моє Криворіжжя – моя Україна» для учнів 1-х класів

Заступник директора з НВР

Паровенко Н.Е.

Вихователь–методист Мальнєва В.В.

2018-2019н.р.

Визначення та виявлення недоліків в освітньому   курсі «Моє Криворіжжя – моя Україна» для учнів 1-х класів

9.

Напрацювання досвіду у пошуку шляхів підвищення ефективності навчальних програм в системі особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки

Учасники дослідно-експериментальної роботи

Протягом 2018 -2020рр.

Розробка рекомендацій педколективом щодо шляхів підвищення ефективності навчальних програм в системі особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки

                 Директор КЗШІ №1                                                             Кисла Т.А. 

 

 Звіт заступника директора з НВР КЗШІ І-ІІ ступенів №1

про організацію дослідно-експериментальної роботи

з проблеми

«Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі»

в 2017-2018 навчальному році

            Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України   від 30.06.2016 № 722 «Про розширення бази для проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі» Криворізькій загальноосвітній школі-інтернату І-ІІ ступенів №1 надано статус експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня та включено  до списку навчальних закладів для проведення дослідно-експериментальної діяльності за означеною темою.

            Дослідно-експериментальна робота в закладі розпочалась в червні 2016 року. Адміністрацією  та колективом КЗШІ №1 протягом 2016-2017 н.р. успішно виконано Програму  І – організаційно-підготовчого етапу (його термін: січень 2015 – червень 2015) та ІІ – концептуально-діагностичного етапу (його термін: липень 2015 – червень 2016). Протягом 2017-2018 навчального року здійснювалась робота над ІІІ (формувальним) етапом.

             Колектив закладу з великим ентузіазмом приєднався до реалізації завдань, що стояли на ІІІ етапі дослідно-експериментальної роботи.

             МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ІІІ (формувального) етапу: оновлення змісту освітньої діяльності навчального закладу, форм і методів взаємодії з іншими соціальними інститутами, розробка та створення освітнього курсу «Моє Криворіжжя – моя Україна» (для учнів 0-4 класів), карт індивідуального розвитку учнів, сходинок самооцінювання.

ЗАВДАННЯ:

1. Продовжити початі нововведення, забезпечуючи системний підхід до реалізації мети науково-методичної проблеми.

2.Провести поточне оцінювання заданих параметрів, що дозволить вчасно здійснити якісну корекцію та з'ясувати об'єкти, які варто розвивати особливо.

3.Визначити слабкі сторони науково-дослідницької роботи, які не мають певного впливу на розв'язання проблеми та вчасно відмовитися від них або замінити на більш ефективні.

4.Використати педагогічний досвід, що відповідає характеристикам освітнього соціалізуючого простору, вибудованого школою.

5. Провести заходи: «Круглі столи», прес-конференцію за участю представників ЗМІ, громадські слухання з органами місцевого самоврядування, з метою обміну досвідом.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ:

-визначення напрямів введення інноваційних змін;

- організація роботи творчої групи педагогічних працівників за темою дослідження;

-вивчення особливостей та потенційних можливостей виробничих, наукових, інформаційних установ, закладів соціокультурної сфери, сім'ї щодо створення належних соціально-педагогічних умов соціалізації особистості;

- зміцнення матеріально-технічної, навчально-дидактичної бази гурткової, секційної, студійної роботи в навчальному закладі;

 - забезпечення участі педагогічних працівників у регіональних методичних заходах за тематикою дослідження;

- здійснення аналізу експериментальної діяльності в школі на предмет впливу її результатів на рівень соціалізації дітей та школярів;

 - удосконалення традиційних підходів до процесу соціалізації дитини та учнівської молоді;

- продовження запровадження ефективної системи профільного навчання; - забезпечення готовності вчителів до інноваційного викладання предметів згідно з вимогами нової української школи;

- застосування діяльнісного підходу в організації позакласної та позаурочної виховної роботи (рольовий та проектний підхід);

- підвищення рівня правової свідомості учнів, сформованості їхніх ціннісних ставлень;

 

Працюючи над формувальним етапом Програми були сформовані критерії показники,  відстежено ефективність впровадження психолого-педагогічного забезпечення суб’єктів особистісно – зорієнтованої освіти. Так, суб’єктом особистісно – зорієнтованої освіти є дитина. В дослідженні приймали участь випускники 9-х класів. У порівнянні за два роки до початку експерименту і під час експериментальної діяльності.

Відстежувались такі показники:

- успішність;

- прояви поведінки;

- вміння реагувати на складну життєву ситуацію;

- визначення у майбутній професії;

- готовність брати участь у самоврядуванні;

- готовність до лідерської позиції у суспільстві.

 

Проведенні дослідження свідчать про наступне:

- формування сталої життєвої позиції учнів;

- готовності до визначення життєвих цінностей;

- вміння оцінювати ситуацію ризику;

- готовність приймати відповідальні рішенні та протистояти соціальному тиску.

Інструментом для формування дитини як гуманної, благородної людини стала робота відкритої діалог-студії «Школа моєї мрії».

Головною метою є навчити учнів закладу визначати життєві цінності, сформувати в них відповідальне ставлення до власного здоров’я, формувати в учнів вміння працювати в команді.

Круглий стіл « Як стати лідером».

Головне завдання цього заняття:

- виявлення дітей із лідерськими здібностями, розкриття їх організаторського таланту, допомога у пізнанні себе;

- розкривати уміння працювати в колективі, відстоювати свою думку та поважати думку іншої людини;

5.Тренінги «Розвиток комунікативних вмінь і навичок дітей», «Формування колективу».

З метою розширення можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування, розвитку здатності до партнерської взаємодії, набуття навичок активного слухання, активізації процесу самопізнання, розширення діапазону творчих здібностей.

Досліджувався також рівень моделі на педагогічну спільноту за такими показниками:

- рівень сформованості морально – етичних норм педагогічного колективу;

- рівень самоосвітньої діяльності;

- готовність до новаторства;

- вміння об’єктивно оцінювати досягнення в своїй роботі;

 

Результати показали, що педагогічний колектив готовий до використання навчально–методичного забезпечення та дослідницько експерементальної роботи, в результаті чого підвищівся рівень професійної готовності працівників на засадах гуманної педагогіки.

З метою підвищення рівня профпідготовки педагогічних працівників на засадах гуманної педагогіки в закладі проводилось засідання педагогічної ради з теми: « Рівень педагогічної культури вчителя, вихователя та педагогічного колективу в цілому як одна з важливих умов розвитку та соціалізації учнів» та   психолого-медико-педагогічні семінари за темами:

1. «Психолого-педагогічні методи профілактики агресії та екстремізму у молодіжному середовищі» (жовтень 2017р);

2. «Психогігієна педагогічної діяльності» (січень 2018р).

3. «Екстрена психологічна допомога при гострому стресовому стані» (січень 2018р);

4.«Стиль педагогічного спілкування та його вплив на психоемоційний стан учня» (березень 2018р).

Протягом 2017-2018 н.р. досліджувався рівень впливу батьків за такими критеріями:

- готовність до співпраці з педколективом;

- зацікавленість у власних дітях;

- сформованість сталої соціальної позиції батьків.

Дослідження показали необхідність посилення гуманізації батьківської спільноти, залучення їх до експериментально дослідницької роботи закладу.

В рамках дослідно-експериментальної роботи було розроблено освітній курс  «Моє Криворіжжя – моя Україна» для учнів початкової школи. Апробація якого співпала з реалізацією міського проекту « Сталеве серце України – місто щасливої дитини».

Метою курсу було:

- ознайомлення учнів з історією міста Кривого Рогу;

- пробудження стійкого інтересу до пізнання рідного краю, історичного минулого, культурної спадщини, природничої зони, промислової зони, словетних людей Криворіжжя.

В рамках реалізації курсу вихованці відвідували музей воїнів АТО, міську виставкову залу, відвідали інтерактивну історико – краєзнавчу екскурсію « Наш Криворізький степ». За матеріалами екскурсії на ПАТ « Південно - гірничний збагачувальний комбінат», діти складали загадки, як вид творчості і соціалізації учнів, було створено інформаційний бюлетень «Балка- Червона Північна- геологічна пам’ятка природи державного значення». До Дня Перемоги в рамках дослідження учні відшукали відомості про родичів, які брали участь в військових діях у різних військових операціях.

Педагогіка нової школи допомагає входженню дитини в контекст сучасної культури, становленню особистості як суб’єкта і стратега життяШкола – це простір дитини, тут вона не готується до життя, а живе і тому важливо вибудувати освітній простір так, щоб він сприяв  гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою і родиною.

Завдання колективу школи полягає у тому, щоб дитина зрозуміла та осмислила своє життя, навчилася самостійно вирішувати як щоденні життєві завдання, так і складні проблеми, тобто стала життєво компетентною, життєстійкою, життєздатною.

 

Заступник директора з НВР Мостова М.Є.